Wat is cognitieve gedragstherapie?

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt. CGT is een effectieve behandeling voor met name depressieve klachten, angst- en dwangklachten.

Wat is cognitieve therapie?

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

Wist u dat CGt voor veel problemen en stoornissen de eerst aangewezen behandeling is?

Hoe werkt cognitieve therapie?

De therapeut helpt u om de gedachten op te sporen die u depressief of angstig maken. Vervolgens wordt gekeken of deze gedachten ook kloppen met de werkelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat de gedachte onjuist is, wordt gekeken of u tot een andere gedachte kunt komen die u meer helpt in plaats van dat die u depressief of angstig maakt. Voor het slagen van de behandeling met cognitieve therapie is het noodzakelijk dat u dagelijks huiswerkopdrachten uitvoert.

Wat is gedragstherapie?

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit.

Hoe werkt gedragstherapie?

Samen met de therapeut bepaalt u het doel van de therapie. Bijvoorbeeld ‘ik wil weer naar feestjes durven’ of ‘ik wil moeilijke dingen niet meer vermijden.’ In een aantal stappen werkt u samen aan dat doel. Vaak gebeurt dat met oefeningen. U oefent het nieuwe gedrag tijdens de therapie, maar ook thuis, in het dagelijks leven.

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie?

Afhankelijk van de duur, aard en ernst van de klachten duurt cognitieve gedragstherapie gemiddeld tussen 10 en 25 zittingen. De werkwijze van Joor Solutions is vooral gericht op kortdurende behandelingen.