Wat is EMDR?

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een kortdurende behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Wanneer mensen last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen kan EMDR helpen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

emdr

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst zal zoveel mogelijk informatie over de traumatische beleving verzameld worden. Gevraagd zal worden om de traumatische ervaring ‘hier en nu’ op te roepen en de emotionele lading te ervaren en gevoelsmatig te kwalificeren.

Dan zal het verwerkingsproces gestart gaan worden. Dit informatie verwerkingssysteem’ in de hersenen wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen of door (geluiden) klikjes via een koptelefoon.

De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen (of geluiden) gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame therapeut in een veilige omgeving.