Wat is pychodynamische psychotherapie?

In de psychodynamische psychotherapie, die ook wel psychoanalytisch georiënteerde therapie genoemd wordt, is er naast aandacht voor de problemen in het heden ook ruimte voor het verleden. Hoe je over jezelf denkt en hoe je je gedraagt worden in grote mate bepaald door de ervaringen met je ouders en verzorgers in de vroege jeugd. Veel van wat je in die eerste jaren meekrijgt van je omgeving, zoek je later – vaak zonder het door te hebben – weer op in het heden. In de therapie kan je bewust worden van verborgen gedachten en gevoelens, wat het mogelijk maakt om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken.

Ook de relatie met de therapeut is een belangrijk onderdeel van de therapie. In de therapie heb je de mogelijkheid om te bespreken hoe je je voelt in het contact met de therapeut, wat de therapeut bij je oproept. De therapeut nodigt je uit om te zeggen wat er ook maar bij je boven komt. Jij hebt het woord en bepaalt waar het over gaat. Het is gericht op het laten ontstaan van een nieuw evenwicht van waaruit je het leven weer op kunt pakken.

Psychodynamische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve therapie, kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. Het wordt veel toegepast bij persoonlijkheidsproblematiek, maar ook bij angsten en depressie.