Joor Solutions biedt psychologische behandeling en diagnostiek in de Basis en Gespecialiseerde GGZ voor volwassenen. Bastiaan Joor is eigenaar en oprichter van Joor Solutions. Naast zijn eigen praktijk heeft Bastiaan samen met Miriam Schulz Spectrum Amsterdam opgericht. Deze praktijk verricht diagnostisch onderzoek naar autisme (ASS) bij volwassenen. Bastiaan studeerde pedagogische wetenschappen aan de VU Amsterdam en heeft daarna de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en en opleiding tot klinisch psycholoog gevolgd. Bastiaan heeft bijna 20 jaar ervaring in de hulpverlening aan jongeren en volwassenen.

Hij heeft, naast zijn eigen praktijk, onder meer gewerkt voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen, de GGD en diverse jeugdzorginstellingen. Daarnaast wordt hij ingehuurd door partners in de zorg, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen en vrijgevestigden voor het doen van diagnostisch onderzoek, het geven van advies of consultatie. Bastiaan is supervisor en werkt ook als p-opleider voor een GGZ organisatie in Zuid-Holland.

“In het werken met cliënten staat een persoonsgerichte benadering centraal. Mijn werkwijze is transparant, helder en interactief. De hulpvraag van de cliënt is het vertrekpunt. Vanuit een veilige behandelomgeving wordt samen onderzocht hoe iemand weer in zijn kracht komt. “Cliënten geven aan dat ze zich bij mij gehoord en begrepen voelen, ze ervaren weer de regie over hun leven te terug te krijgen”.

Registraties

 • Klinisch psycholoog/ GZ-psycholoog BIG registratie 69914871425
 • Psychotherapeut BIG registratie 89914871425

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek. Tevens is elke klinisch psycholoog volledig geschoold als psychotherapeut. De klinische psychologie is sinds 2006 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Dat betekent onder andere dat de titel ‘klinisch psycholoog’ beschermd is.

Naast reguliere sessies (binnen in de praktijk) Biedt Joor Solutions ook wandeltherapie aan in het Nationaal park Zuid-Kennemerland.

Bij Joor Solutions kunt u onder andere terecht voor hulp bij:

 • Angstklachten, hyperventilatie, paniekaanvallen
 • Somberheid of depressieve klachten
 • Spanningsklachten, overspanning, burnout
 • Problemen in uw relatie(s), thuis of daarbuiten
 • Rouwverwerking bij ziekte / verlies van een dierbare
 • Verwerkingsproblemen bij ziekte, scheiding of verlies van een baan
 • Verwerking van kleinere en grotere trauma’s
 • Problemen bij studie of in het werk of juist vanwege gebrek aan werk
 • Onvoldoende zelfvertrouwen, gevoelens van minderwaardigheid, perfectionisme
 • Dwanghandelingen of dwanggedachten
 • Levensfaseproblemen
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijk medische verklaring
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met eetgedrag, overgewicht/obesitas