Verwijzers

Joor Solutions werkt nauw samen met huisartsen/ POH-GGZ, zorgpartners zoals fysiotherapeuten en diƫtisten, als met Basis en Gespecialiseerde GGZ instellingen in de regio Zuid Kennemerland en Amsterdam.

Joor Solutions heeft periodiek overleg met de POH-GGZ van huisartsenpraktijk ‘t Sant in Santpoort-Noord en huisartsenpraktijk Het Baken in IJmuiden. Daarnaast staat Joor Solutions op de lijst voor het geven van consultatie voor Huisartsen Coƶperatie Zuid Kennemerland (HCKZ).

Joor Solutions heeft een nauwe samenwerking met praktijk Abrahamse. www.praktijkabrahams.nl De samenwerking met praktijkhouder Rene Abrahamse vindt ondermeer plaats op het gebied van collegiale consultatie, intervisie, indicatiestelling, doorverwijzing, waarneming en verbetering van de praktijkvoering.

Regelmatig wordt Joor Solutions benaderd voor het verrichten van psychologisch onderzoek en behandeling. Joor Solutions is actief en innovatief werkzaam binnen de zorg. Zo participeert Joor Solutions in projecten en samenwerkingsverbanden. Joor Solutions was bijvoorbeeld medeoprichter van het obesitas programma van het Waterland Ziekenhuis in Purmerend.

Joor Solutions biedt zorg vanuit de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.

Voor doorverwijzingen voor behandeling of psychologisch onderzoek kunt u gebruik maken van het contactformulier, telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-4424 2339.