Joor Solutions werkt nauw samen met huisartsen/ POH-GGZ, zorgpartners zoals fysiotherapeuten en diëtisten, als met Basis en Gespecialiseerde GGZ instellingen in de regio Zuid Kennemerland en Amsterdam.

Joor Solutions heeft periodiek overleg met de POH-GGZ van huisartsenpraktijk ’t Sant in Santpoort-Noord en huisartsenpraktijk Het Baken in IJmuiden. Daarnaast staat Joor Solutions op de lijst voor het geven van consultatie voor Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCKZ).

Joor Solutions heeft een nauwe samenwerking met praktijk Miriam Schulz De samenwerking met praktijkhouder Miriam Schulz vindt ondermeer plaats op het gebied van collegiale consultatie, intervisie, indicatiestelling, doorverwijzing, waarneming en verbetering van de praktijkvoering.

Regelmatig wordt Joor Solutions benaderd voor het verrichten van psychologisch onderzoek en behandeling. Joor Solutions is actief en innovatief werkzaam binnen de zorg. Zo participeert Joor Solutions in projecten en samenwerkingsverbanden. Joor Solutions was bijvoorbeeld medeoprichter van het obesitas programma van het Waterland Ziekenhuis in Purmerend.

Joor Solutions biedt zorg vanuit de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.De wachtlijst is per november 2022 circa 3 maanden.

Voor doorverwijzingen voor behandeling of psychologisch onderzoek kunt u gebruik maken van het contactformulier, telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-4424 2339.