Bij Joor Solutions kunt u terecht voor verschillende soorten psychologisch en diagnostisch onderzoek:

    • Intelligentieonderzoek (vanaf 18 jaar)
    • Persoonlijkheidsonderzoek (vanaf 18 jaar)
    • Neuropsychologisch onderzoek en screening (vanaf 18 jaar)
    • ADHD onderzoek (vanaf 18 jaar)
    • Diagnostisch onderzoek naar Autismespectrumstoornissen (vanaf 18 jaar) zie www.spectrum.amsterdam

Onderzoek kan worden afgenomen tijdens de behandeling wanneer daar een goede reden is of mensen worden doorverwezen met een onderzoeksvraag (bv onderzoek naar autisme of ADHD). Voor het afnemen van onderzoek dient er een verwijzing van de huisarts te zijn voor de Gespecialiseerde GGZ.Let wel, zorgverzekeraars stellen vaak voorwaarden aan een onderzoekstraject. Zo dient het onderzoek onderdeel te zijn van een traject met behandeling. Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Onderzoek naar Autisme

Indien er vermoedens zijn dat er sprake kan zijn van een autismespectrumstoornis (ASS) of om ASS te kunnen uitsluiten kan er onderzoek worden verricht. Onderzoek naar ASS kan worden verricht vanuit Joor Solutions of vanuit Spectrum Amsterdam. Bastiaan Joor en Miriam Schulz hebben voor het doen van onderzoek naar autisme het samenwerkingsverband Spectrum Amsterdam opgericht. Update! Per 2022 stopt het samenwerkingsverband Spectrum Amsterdam.

Het onderzoek bestaat uit een klachtenanamnese, ontwikkelingsanamnese, DSM V interview ASS, hetereanamnese, anamnese van werk, opleiding en relaties. Belangrijk onderdeel bij onderzoek naar ASS is de informatie die wordt verkregen door anderen. Dit kan een partner, familielid, goede vriend of collega zijn. Het is mogelijk om aanvullend testonderzoek te doen bij tegenstrijdige onderzoeksresultaten. Daarnaast kan een intelligentieonderzoek wordt afgenomen dat inzicht geeft in zwakke en sterke capaciteiten die van pas komen bij advisering op het gebied van opleiding of werk.

Na het onderzoek worden de resultaten met de client besproken in het terugkoppelingsgesprek. De client krijgt een kopie van het onderzoeksverslag.