Kosten voor psychologische hulp

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De klinisch psycholoog van Joor Solutions valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake, onderzoek- en adviesgesprekken) en behandeling.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM-5 stoornis. De huisarts vermeld dit op de verwijsbrief. De behandeling van de volgende klachten/problemen worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Behandeling is in deze gevallen wel mogelijk, hiervoor geldt een apart tarief.

Zorgvraagtypering

Onderdeel van het ZPM is de zorgvraagtypering. Op basis van de intake vult de psycholoog een vragenlijst (HoNOS+) in waarin de zorgvraag en problematiek vastgesteld worden. Dit leidt tot een zorgvraagtypering in de vorm van een code. In 2022 en 2023 moet deze code vermeld worden op de factuur, maar heeft verder geen invloed op het tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Specialistische GGZ en Basis GGZ

Behandeling kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ (BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is.

Vergoeding & verwijzers

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts.  Een verwijsbrief is geldig als daarop vermeldt staat ‘waar naar wordt verwezen (Basis GGZ of de Specialistische GGZ), naam en functie verwijzer, persoonsgegevens van de verwezen verzekerde, geadresseerde, of er sprake is van een heraanmelding, (vermoeden van) DSM-5 stoornis. De huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist (waaronder psychiater), SEH-arts, de regiebehandelaar (bij doorverwijzing van BGGZ naar SGGZ of andersom en tussen GGZ aanbieders) mogen verwijzen.

Contractvrij werken

Joor Solutions werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars. Je ontvangt per maand een factuur. De factuur moet je zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van je zorgverzekering (Budget, Natura of Restitutiepolis) krijg je 50-100% vergoed.

Vraag dit vooraf na bij je zorgverzekering. Zo krijg je duidelijkheid over de vergoeding. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Voor behandeling in de GGZ geldt per kalenderjaar het eigen risico (€ 385 of hoger).

Zelfbetalers

Indien je dat wenst, dan is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Dit betekent dat er geen informatie naar de zorgverzekeraar gaat. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW).

Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een therapiesessie (behandeling) duurt 45 minuten, tenzij anders met je afgesproken. Het gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging e.d. is in dit tarief verrekend. Joor Solutions hanteert de (maximum) tarieven van de NZa. Klik hier voor een volledig overzicht.

Tarieven klinisch psycholoog

  • Diagnostiek 60 minuten:  € 216,23
  • Behandeling 45 minuten: € 159,85
  • Behandeling 75 minuten: € 232,32

Overig

  • Intercollegiaal overleg kort: € 22,18
  • Niet basispakketzorg consult: € 117,33

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd, daarna wordt € 30,- in rekening gebracht. De kosten van een no show worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.