Evaluatieformulier, bij voorkeur in te vullen, een half jaar tot een jaar na beëindiging van het contact.

  Contact en bejegening

  1 = helemaal niet mee eens 2 = niet mee eens 3 = mee eens 4 = helemaal mee eens
   - De therapeut is vriendelijk
   - De therapeut neemt mij serieus
   - De therapeut heeft genoeg tijd voor mij
   - De therapeut is telefonisch goed bereikbaar

  Professionaliteit

  1 = helemaal niet mee eens 2 = niet mee eens 3 = mee eens 4 = helemaal mee eens
   - De therapeut helpt mij met mijn problemen
   - De therapeut geeft goede adviezen
   - De therapeut heeft voldoende kennis om mij te kunnen helpen
   - Ik werd meteen geholpen toen dat nodig was
   - De therapeut komt zijn afspraken na

  Informatie

  1 = helemaal niet mee eens 2 = niet mee eens 3 = mee eens 4 = helemaal mee eens
   - Ik krijg voldoende informatie over de hulp
   - Ik ken de inhoud van het behandelplan
   - Ik weet hoe ik een klacht kan indienen
   - Ik weet aan wie informatie over de behandeling wordt gegeven

  Doel en resultaat

  1 = helemaal niet mee eens 2 = niet mee eens 3 = mee eens 4 = helemaal mee eens
   - Ik weet wat het doel van de behandeling is
   - Mijn mening is bepalend bij de beslissingen over de hulp
   - De hulp sluit goed aan bij wat ik wil veranderen
   - De hulp helpt mij echt goed
   - Ik zet mij in om de hulp tot een succes te maken
   - Ik zou een ander aanraden om hulp te zoeken bij deze therapeut

  Welk rapportcijfer (1 tot en met 10) geeft u voor de hulp (tot nu toe)?

  Wat zou u willen verbeteren aan de hulp?

  Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.